Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Gadījumā, kad vecāki rakstiski izvēlētajai izglītības iestādei pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt, iespējama izglītības satura apguve ģimenē.

Pakalpojuma saņēmējs var būt jebkurš izglītojamais no 1.-6.klasei, kuram veselības stāvokļa vai  psiholoģisku iemeslu dēļ izglītības iestāde nevar nodrošināt īpašus apstākļus izglītības satura apguvei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija
Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valmieras Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Dace Vaļģe, dace.valge@valmiera.edu.lv, tel.29220362
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamā vecāki vēršas izvēlētajā izglītības iestādē ar rakstisku iesniegumu par iespējām, lai izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais varētu apgūt ģimenē.

Pakalpojumu var pieprasīt jebkurā izglītības iestādē klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītības iestādes direktors pēc saskaņošanas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju un izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē ar rīkojumu nosaka izglītības programmas satura daļas apguvi ģimenē, vecāku atbildībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus