Apstrīdēto administratīvo aktu un faktisko rīcību izskatīšana vides aizsardzības jomā.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Izskata iesniegumus par apstrīdētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļa).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (2) daļa.).

Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu  var pārsūdzēt tiesā atbilsoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Vides pārraudzības valsts biroja nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 4; 2004.01.10.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Vides pārraudzības valsts birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.18.