Izziņas saņemšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā norāda:
1. izglītojamā  vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. izglītojamā  izglītības  iestādi;
3. savu kontaktadresi, uz  kuru  jāsūta  izziņa;
4. izziņas  saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Pasts Valmieras Izglītības pārvalde, Solvita Andžāne
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītības iestādē pārbauda  informāciju  par  izglītojamo  Valsts  izglītības  informācijas sistēmā un pārliecinās  par  izglītojamā  piederību  šai  izglītības  iestādei.
Izglītības iestāde sagatavo  nepieciešamo  izziņu un nodod to pieprasītājam atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus