Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Aktuālais reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju saraksts tiek publicēts Labklājības ministrijas mājas lapā. Jauna sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija vai jau reģistrētā sniedzēja datu labošana/papildināšana tiek nodrošināta gan klātienē, gan arī lietojot e-pakalpojumu (skat. saiti http://www.lm.gov.lv).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem