Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Aktuālais reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju saraksts tiek publicēts Labklājības ministrijas mājas lapā. Jauna sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija vai jau reģistrētā sniedzēja datu labošana/papildināšana tiek nodrošināta gan klātienē, gan arī lietojot e-pakalpojumu (skat. saiti http://www.lm.gov.lv).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Noteikta parauga iesniegums:
- speciālistu saraksts, norādot katra speciālista amatam atbilstošo izglītību,
- studējošajiem pievienot izziņu par iegūstamo izglītību.
Ja pakalpojumu sniedzējs plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, jāiesniedz plānotais personāla saraksts;
-pakalpojuma sniedzēja vadītāja CV un izglītības dokumentu kopijas (ja pakalpojuma sniedzējs plāno uzsākt pakalpojuma sniegšanu, var neiesniegt);
-telpu plāna kopija, detalizēti aprakstot un norādot telpas klientu izmitināšanai un katra no iesniegumā nosauktajiem pakalpojumiem sniegšanai, atsevišķi norāda dokumentus par telpās veikto pārbūvi;
-dokumenti, par sociālo pakalpojumu sniedzēja organizatorisko struktūru, datu aizsardzību, darba kārtību un citiem būtiskiem jautājumiem (ja pakalpojuma sniedzējs plāno uzsākt pakalpojuma sniegšanu, var iesniegt tikai plānoto organizatorisko struktūru).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija
Klātiene Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021657
Fakss: 67021560
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021657
Fakss: 67021560
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki