Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Aktuālais reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju saraksts tiek publicēts Labklājības ministrijas mājas lapā. Jauna sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija vai jau reģistrētā sniedzēja datu labošana/papildināšana tiek nodrošināta gan klātienē, gan arī lietojot e-pakalpojumu (skat. saiti http://www.lm.gov.lv).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt pie Labklājības ministrijas valsts sekretāra, bet viņa lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Skolas iela 28, Rīga, LV - 1331
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.08.