Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Stopiņu novada dome
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu, (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
- vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
- persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
- persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
- persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
- persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
- personai mainīts dzimums;
- viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Tautības ieraksta maiņu ir tiesīga veikt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.
Nepilngadīgas personas līdz 15 gadu vecumam, ja vārdu (vārdus), uzvārdu maina saskaņā ar MK 03.09.2013., noteikumiem Nr. 761.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai veiktu vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu, jāiesniedz:
- Iesniegums, kurā norādīts vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības maiņas iemesls
- Personu apliecinošs dokuments
- Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu
- Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis.
- Tautības maiņas gadījumā iesniegumam jāpievieno tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, kā arī dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.
- Fotogrāfija  (4,5 x 3,5cm)
- Valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments

Iesnieguma veidlapas https://likumi.lv/doc.php?id=198289

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 71,14 EUR

Par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu no valsts nodevas atbrīvo, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910564, 27757381
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71.14 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Korespondence – nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus