Uzvedības sociālās korekcijas programmas pakalpojums (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Uzvedības sociālās korekcijas programma ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes, individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā un realizē Pārvaldes sociālais darbinieks, piesaistot nepieciešamos resursus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210698, 28662246
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Indra Krūkliņa
Darba laiki