Uzvedības sociālās korekcijas programmas pakalpojums (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Uzvedības sociālās korekcijas programma ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs pasākumu kopums, kuru mērķis ir mazināt vai novērst nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju labot pieļautās kļūdas un novirzes, individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā
(Valmieras pilsētas dome; saistošie noteikumi; 268; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.03.06.