Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa:

1) ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;

2) sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Sociālo lietu pārvalde nodrošina, pamatojoties uz Valmieras bāriņtiesas lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālo lietu pārvalde, Sanita Strazdiņa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64210694
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Sanita Strazdiņa, Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
Darba laiki