Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Tiek izsniegta izziņa ar informāciju par to, vai zemes īpašnieka plānotā darbība (būvniecība, zemes transformācija, derīgo izrakteņu ieguve utml.) konkrētajā zemes gabalā atbilst teritorijas plānojumā noteiktajam plānotajam (atļautajam) teritorijas izmantošanas veidam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns. Iesniegumā fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma / organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontakttālruni. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162440
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus