Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību paredzētas: iesniegšanai atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, tiesas iestādēm utml.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktos gadījumos)
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"
(Saeima; likumi; 0; 1998.01.01.)
likums "Par nodokļiem un nodevām"
(Saeima; likumi; 0; 1995.04.01.)
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 495; 2006.06.28.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.29.