Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, paziņojumu saņemšana, nodokļa ieskaitīšana, nodokļa piedziņa, nodokļa atvieglojumu piešķiršana un samaksas termiņa pagarināšana un stāšanās nodokļu maksātāju uzskaitē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos)
Termiņš:
1 darba diena klātienes apmeklējuma gadījumā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu – konsultācijas var saņemt klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikos. Rakstiski pa e-pastu vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28606189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28606189
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja konsultācija nav informatīva rakstura, nepieciešams uzrādīt personu apliecinoši dokumenti, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājums (ja klātienē, uzrādot oriģinālu, ja pa pastu – notariāli apliecināta pilnvaras kopija)
Maksājumi: Skatīt maksājumus