Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība publiskās vietās Varakļānu  novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai;
3. papil defektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
4. apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;
5. zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta.
6. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
7. persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) norāda tās valsts reģistrācijas numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot iesniegtos dokumentus tiek pieņemts lēmums atļaut vai aizliegt reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu. Rēķins par pakalpojumu tiek piestādīts pirms pakalpojuma sniegšanas, atbilstoši veidam un izvietojuma vietai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki