Krīzes centra pakalpojumu nodrošināšana (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.
Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni un ģimenes ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.
Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.
Krīzes centra pakalpojumu persona var saņemt maksimāli līdz trim mēnešiem kalendārā gada ietvaros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207142, 64210695
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ilze Kaupe, Ģimenes atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem vai Laine Ločmele, Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pieteikuma izvērtēšanas pakalpojuma pieprasītājs tiek nosūtīts uz nodibinājumu "Centrs Valdardze".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nodibinājums "Centrs Valdardze"
Adrese: Raiņa iela 9F, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki