Krīzes centra pakalpojumu nodrošināšana (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.
Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni un ģimenes ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.
Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.
Krīzes centra pakalpojumu persona var saņemt maksimāli līdz trim mēnešiem kalendārā gada ietvaros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā
(Valmieras pilsētas dome; saistošie noteikumi; 268; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.03.