Sociālā darba pakalpojums (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Sociālais darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojuma sniegšanas termiņu nosaka pēc nepieciešamības un vienojoties individuāli ar personu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, personīgi jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207142, 64210695
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ilze Kaupe, Ģimenes atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem vai Laine Ločmele, Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālā dienesta Sociālais darbinieks izvērtē nepieciešamību, slēdz vienošanos par līdzdarbību un:
1.palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
2.katrai sociāli rehabilitējamajai personai izstrādā un īsteno sociālās rehabilitācijas plānu;
3.atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
4.piesaista nepieciešamos resursus un organizē Sociālos pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
5.sniedz informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības Sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu saņēmēju interesēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207142, 64210695
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ilze Kaupe, Ģimenes atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem vai Laine Ločmele, Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba laiki