Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Tiek pārbaudīta būvprojekta dokumentācijas atbilstība būvatļaujas nosacījumiem un būvniecības principiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, atbilstoši Būvniecības likuma 6.¹ pantā un tā pārejas noteikumu 19.punktā noteiktajam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
15 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs Būvniecības valsts kontroles birojam iesniedz būvprojektu. Būvprojektu var iesniegt papīra formātā vai elektroniski.
Papīra formātā, pievienojot pavadvēstuli, klātienē vai neklātienē iesniedz vismaz 3 pilnus būvprojekta izdrukas eksemplārus. Klātienē būvprojektu iesniedz  Būvniecības valsts kontroles biroja lietvedībā, neklātienē - izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus.  Elektroniski būvprojektu var iesniegt neklātienē, izmantojot  E-pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības valsts kontroles birojs izskata iesniegto būvprojektu, pārbauda tā atbilstību būvatļaujas nosacījumiem un būvniecības principiem, un nolemj veikt vai neveikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi tiek veikta elektroniski, izmantojot E-pakalpojumu.
Būvniecības valsts kontroles biroja arhīvā tiek uzglabāts papīrā iesniegtā būvprojekta 1 pilns eksemplārs. Pārējie eksemplāri tiek atdoti atpakaļ Pakalpojuma saņēmējam. Elektroniski iesniegtā dokumentācija tiek uzglabāta, izmantojot E-pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BISP manas būvniecības lietas
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki