Būvniecības ieceres saskaņojums
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvniecības ierosinātājs - pakalpojuma saņēmējs - Būvniecības valsts kontroles birojam iesniedz tiesību aktos noteiktos būvniecības ieceres dokumentus elektroniski vai papīra formātā.
Ja būvniecības ieceres dokumenti tiek iesniegti papīra formātā, tad Būvniecības valsts kontroles birojs veic informācijas par būvniecības ieceri ievadīšanu būvniecības informācijas sistēmā.  
Pakalpojuma ietvaros tiek :
1. pārbaudīti Būvniecības valsts kontroles birojam iesniegtie būvniecības ieceres dokumenti un būvniecības ieceres atbilstība attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumam.
2. akceptēta būvniecības iecere.
3. izdota būvatļauja vai veikts vienkāršotās ieceres akcepts.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, atbilstoši Būvniecības likuma 6.¹ pantā un tā pārejas noteikumu 19.punktā noteiktajam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
7 līdz 30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam adresētu  būvniecības iesniegumu, apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu un būvprojektu. Būvniecības iesniegumu/apliecinājuma karti / paskaidrojuma rakstu var iesniegt papīra formātā vai elektroniski.  Papīra formātā var iesniegt klātienē vai neklātienē , izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus. Elektroniski var iesniegt neklātienē, izmantojot  E-pakalpojumu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Parādīt visus...
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības valsts kontroles birojs akceptē būvniecības ieceri un izsniedz būvatļauju elektroniski un akceptē vienkāršoto būvniecības ieceri papīra formātā un elektroniski. Elektroniski dokuments tiek parakstīts, izmantojot E-pakalpojumu.
Būvniecības valsts kontroles biroja arhīvā tiek uzglabāts papīrā iesniegtās dokumentācijas 1 eksemplārs. Pārējie eksemplāri tiek atdoti atpakaļ Pakalpojuma saņēmējam. Elektroniski iesniegtā dokumentācija tiek uzglabāta, izmantojot E-pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BISP saņemtie dokumenti
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki