Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbnieku atlasei darbam Latvijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Termiņš:
Atbilstoši Administratīvā procesa likumam - mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informācija