Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbnieku atlasei darbam Latvijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Termiņš:
Atbilstoši Administratīvā procesa likumam - mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Nodarbinātības valsts aģentūras direktoram (Rīga, K.Valdemāra iela 38 k-1, LV-1010).
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.26.