Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšana(Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domē vai Zosēnu pagasta pārvaldē vai pa pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu noraksti, izraksti, kopijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz rakstisku iesniegums brīvā formā adresētu Jaunpiebalgas novada domei ar lūgumu par nepieciešamā domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Jaunpiebalgas novada dome
Zosēnu pagasta pārvalde
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162440
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotie dokumenti tiek saņemti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā vai pagasta pārvaldē pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki