Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domē vai Zosēnu pagasta pārvaldē vai pa pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Jaunpiebalgas novada domes arhīva esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz rakstisku iesniegums brīvā formā adresētu novada domei ar lūgumu par nepieciešamā dokumenta kopijas, izraksta, noraksta izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Jaunpiebalgas novada dome
Zosēnu pagasta pārvalde
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162440
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotie dokumenti tiek saņemti atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Jaunpiebalgas novada domes sekretariātā pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Jaunpiebalgas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 66954821
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162440
Fakss: 64174076
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki