Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no arhīva fondos esošajiem dokumentiem (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domē vai Zosēnu pagasta pārvaldē vai pa pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas Jaunpiebalgas novada domes arhīva esošo dokumentu kopijas, izraksti, noraksti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Iesnieguma likums
(Saeima; likumi; 164; 2008.01.01.)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 334; 1998.11.29.)
Arhīvu likums
(Saeima; likumi; 1; 2011.01.01.)
Valsts valodas likums
(Saeima; likumi; 1; 2000.09.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.02.27.