Atļaujas izsniegšana īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvspeciālistu kompetences novērtēšana būvekspertīzes (būvju un būvprojektu ekspertīze) specialitātē atļaujas izsniegšanai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai ārvalstu speciālistiem. Izglītības un patstāvīgās prakses atbilstības pārbaude, kā arī rakstisks eksāmens, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertificēti arhitekti, projektētāji, būvdarbu vadītāji un būvuzraugi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vismaz 7 gadus ilgu patstāvīgo praksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
27
Termiņš:
Ja nepieciešams, eksāmens tiek organizēts 1 mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas brīža. Lēmums par atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai  tiek pieņemts un nosūtīts 5 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Atļaujas pieprasīšana
Pretendents īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Būvniecības valsts kontroles birojā iesniedz:
- deklarāciju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai;
- personu apliecinošu dokumenta kopiju;
- dokumenta kopiju, kas apliecina personas valstspiederību un tā tulkojumu valsts valodā;
- profesionālo kvalifikāciju apliecinājumus, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
- mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
- dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Atļaujas saņemšana
Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, pretendentam tiek izsniegta atļauja vai pretendents tiek uzaicināts uz rakstisku eksāmenu, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.  Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, Būvniecības informācijas sistēmā tiek publicēts lēmums par atļaujas izsniegšanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai, kas tiek nosūtīts uz pretendenta e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki