Būvspeciālista atkārtota kompetences novērtēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvspeciālistu kompetences atkārtota novērtēšana būvekspertīzes (būvju un būvprojektu ekspertīze) specialitātē. Rakstisks eksāmens, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.
Atkārtota kompetences pārbaude tiek organizēta mēneša laikā, ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi ar pirmo reizi. Atbilstoši MK 169 par atkārtotu kompetences pārbaudi nav jāmaksā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertificēti arhitekti, projektētāji, būvdarbu vadītāji un būvuzraugi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vismaz 7 gadus ilgu patstāvīgo praksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
27
Termiņš:
Eksāmens tiek organizēts 1 mēneša laikā no lēmuma par kompetences novērtēšanas termiņa pagarinājumu pieņemšanas brīža. Lēmums par patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiek pieņemts un nosūtīts 5 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Atkārtota eksāmena pieteikšana
Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompetences novērtēšanas termiņa pagarinājumu būvspeciālsts sazinās ar Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļu un kārto atkārtoti eksāmenu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67013346
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Atkārtota eksāmena kārtošana
Pēc pieprasījuma saņemšanas, pretendents tiek uzaicināts uz atkārtotu  eksāmenu. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tiek publicēts lēmums par patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanu, kas tiek nosūtīts uz pretendenta e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki