Būvniecības valsts kontroles biroja semināru organizēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvniecības procesa dalībniekiem ir pieejami informatīvi semināri par Būvniecības valsts kontroles biroja identificētām un klientus interesējošām tēmām: būvdarbu kontroli, ēku ekspluatācijas uzraudzību, būvspeciālistu sertifikāciju, būvniecības informācijas sistēmu u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības procesa dalībnieki (būvkomersanti, būvspeciālisti, būvvalžu darbinieki, būvnieki, uzraugošās iestādes, sertificējošās iestādes) un citi interesenti
Termiņš:
Informāciju var iegūt tīmekļa vietnē nekavējoties, tiklīdz pieprasa http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās semināram
Interesenti piesakās semināriem, aizpildot tiešsaistes formu "Informatīvo semināru" sadaļā pie izvēlētā semināra. Aktuālais semināru piedāvājums tiek publicēts www.bvkb.gov.lv sadaļā "Pasākumi - Informatīvie semināri".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Informatīvie semināri
2. solis / Dalība seminārā
Būvniecības procesa dalībnieki var piedalīties Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajos informatīvos semināros, uz kuriem iepriekš pieteikušies, piereģistrējoties dalībnieku reģistrācijas lapā, ja pasākums notiek klātienē. Ja uzaicinājumā ir norāde, ka  var sekot līdz tiešraides translācijai internetā, tad interesents piedalās seminārā attālināti, atverot Būvniecības valsts kontroles biroja va Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapā publicēto saiti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Informatīvie semināri
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki