Valsts kompensācija cietušajām personām
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve,  cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
44
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1