Valsts kompensācija cietušajām personām
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve,  cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
44
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.
Atgādinājums
Ja valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, tam pievieno termiņa nokavējuma attaisnojošus dokumentus.
Brīdinājums
Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:
- nokavēts valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ;
- konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
- cietušais ir saņēmis no noziedzīgā nodar
Normatīvie akti
Par valsts kompensāciju cietušajiem
(Saeima; likumi; 2006.06.20.)
Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu
(Ministru kabinets; noteikumi; 218; 2013.05.02.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Juridiskās palīdzības administrācija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis 80001801
Fakss 67514209
E-pasts jpa@jpa.gov.lv
Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.23.