Licence apstiprināta noliktavas turētāja darbībai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants vai fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja.
Turklāt alkoholisko dzērienu ražošanu mazajā alkoholisko dzērienu darītavā var veikt tikai no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā.
Termiņš:
Speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, attiecīgu iesniegumu iesniedzot VID Talejas ielā 1, Rīgā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par akcīzes nodokli
(Saeima; likumi; 2004.05.01.)
Alkoholisko dzērienu aprites likums
(Saeima; likumi; 2004.05.01.)
Akcīzes preču aprites kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 662; 2005.09.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.14.