Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Apes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: APES NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē (APES NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Apes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem aizpilda un iesniedz Izglītības iestādē
personīgi vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniedzot pieteikumu, reģistrācijai rindā klātienē, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu
apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, tad uzrāda
pilnvaru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”
Adrese: Pasta iela 25, Ape, Apes nov., LV-4337
Tālrunis: +371 27807791
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieprasītāja izvēlētā izglītības iestāde pēc dokumentu izskatīšanas izdod rīkojumu par audzēkņa uzņemšanu vai neuzņemšanu izglītības iestādē un iepazīstina pakalpojuma pieprasītāju ar pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus