Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam izskatīšana un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšana.
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un daļējās juridiskās palīdzības – juridiskās konsultācijas, procesuālā dokumenta sastādīšanas un pārstāvības tiesā – nodrošināšana civillietās un administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz rakstisks iesniegums par juridisko palīdzību – aizpildīta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina veidlapā minētās ziņas, tai skaitā par tiesībām pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Advokātu civilprocesa lietās jāveic iemaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Juridiskās palīdzības administrācijas klientu pieņemšanas un apkalpošanas telpas
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jpa@jpa.gov.lv
Pasts Juridiskās palīdzības administrācija
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Juridiskās palīdzības administrācijas klientu pieņemšanas un apkalpošanas telpas
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jpa@jpa.gov.lv
Pasts
Juridiskās palīdzības administrācija
Pasts