Lēmums par drošības naudas atmaksāšanu vai ieskaitīšanu valsts budžetā, ja preces laistas brīvā apgrozībā pret iespējamam nodokļu parādam atbilstošu nodrošinājumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Ja preces izlaistas brīvam apgrozījumam pret iespējamam muitas administrēto nodokļu parādam atbilstošu drošības naudu sakarā ar nepilnīgu ziņu norādīšanu muitas deklarācijā vai tajā sniegto ziņu apšaubīšanu, pēc preču izlaišanas tiek veikta pārbaude un pieņemts lēmums par drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā vai atmaksāšanu deklarētājam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iemaksājot drošības naudu VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā, deklarētājs iesniedz iesniegumu, kurā norāda nodokļu maksātāja bankas rekvizītus drošības naudas atmaksas ieskaitīšanai. Nepieciešamības gadījumā sniedz pieprasīto papildu informāciju muitas deklarācijā sniegto ziņu izvērtēšanai.
Pārbaudes procesā, izvērtējot deklarēšanas brīdī iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīta papildu informācija no deklarētāja, kas atkarībā no konkrētā darījuma apstākļiem var būt atšķirīga (piemēram, līgums par preču iegādi, dokumenti, kas apliecina ar iegādi un piegādi saistītos pakalpojumus, informācija no preces ražotāja par preces sastāvu, fizikāli-ķīmiskajām īpašībām, pielietojumu u.tml.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978