Iesnieguma iesniegšana pašvaldībai
Izvēlētā teritorija: Apes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: APES NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās (Apes novada dome)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Apes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona brīvā formā sagatavoto iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu var iesniegt:
1) klātienē Apes novada  Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā  (VPVKAC),
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu,
4) pa pastu.
Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.

Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apes novada domes VPVKAC
Klātiene Gaujienas pagasta pārvalde
Klātiene Trapenes pagasta pārvalde
Klātiene Virešu pagasta pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.
Atkarībā no situācijas tiek sagatavota atbilde, atbildes vai lēmuma projekts; atbildes projekts tiek iesniegts parakstīšanai, bet lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:
- klātienē,
- pa e-pastu,
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus