Atzītā eksportētāja atļauja
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Personu, kuras vēlas patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, atbilstības Ministru kabineta noteikumu prasībām izvērtēšana, atzītā eksportētāja statusa piešķiršana un pilnvaras patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi izsniegšana.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuri ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā un eksportē preces, kas saskaņā ar tirdzniecības vienošanos atbilst izcelsmes iegūšanas kritērijiem.
Termiņš:
30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes.
Jāiesniedz:
1) Iesniegums atzītā eksportētāja statusa piešķiršanai un pilnvaras saņemšanai;
2) eksportējamo preču saraksts, kurā norādīts preču apraksts un Kombinētās nomenklatūras kods;
3) preču ražošanā izmantojamo izejvielu saraksts, kurā norādīta izejvielu izcelsme;
4) ražošanas procesa tehnoloģiskais apraksts;
5) ja nepieciešams saskaņā ar tirdzniecības vienošanos - citi dokumenti, kas apliecina preces atbilstību izcelsmes nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājam, kurš ir EDS lietotājs, paziņo, izmantojot EDS, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja EDS norādīto elektroniskā pasta adresi, ja vien nodokļu maksātājs nav norādījis citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978