Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrēta persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, ja ir mainījusies šāda informācija:
• reģistrētās personas nosaukums vai vārds un uzvārds
• reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods
• kontaktinformācija
• juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese
• darbība, kuru persona paredzējusi veikt vai veic ar augiem un augu produktiem (audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana)
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā un izsniedz reģistrācijas apliecību (anulējot iepriekšējo), ja mainījusies tajā minētā informācija
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Deklarācija fitosanitārajai kontrolei
Valsts augu aizsardzības dienests Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā