Svītrošana no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ja Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.218 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas svītrošanu no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un anulē reģistrācijas apliecību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā