Svītrošana no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ja Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.218 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas svītrošanu no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un anulē reģistrācijas apliecību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Brīdinājums
Valsts augu aizsardzības dienests anulē personas reģistrāciju arī gadījumos, ja persona:
- neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības
- ir svītrota no komercreģistra vai pārtraukusi darbību ar Ministru kabineta 30.03.2004.  noteikumu Nr.218 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem
Normatīvie akti
Augu karantīnas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 218; 2004.05.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.