Atļauja koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, no neapstrādātas koksnes ražotam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana. Koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķēšanu drīkst veikt persona, kas termiskās apstrādes procesu sertificējusi sertifikācijas institūcijā.
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļaujas  sertifikācijas institūcijām koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta VA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• kurai ir izstrādātas pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• kuras rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Brīdinājums
Valsts augu aizsardzības dienests vismaz reizi gadā pārbauda personu, kurai izsniegta koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas atļauja, pārbaudes laiku iepriekš saskaņojot
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.18.