Audžuģimene
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Audžuģimene (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
• Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana.
• Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Jāiesniedz:
1. Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
1.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
1.2. Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
1.3. Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).

2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
2.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
2.2. Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija).
2.3. Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).

3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
3.1. Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē, minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
3.2. Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
3.3. Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus