Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam, viens no Valsts ieņēmumu dienesta pienākumiem ir nodrošināt publiski pieejamu Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistru.
Minētajā reģistrā ir pieejama informācija par visām iekšzemē reģistrētajam personām Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokļi apliekamo personu reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkurā persona, lietojot VID Publiskojamo datu bāzi, var iepazīties ar konkrētās personas apliekamās personas statusa esamību, PVN reģistrācijas numura derīgumu, VID ar PVN apliekamo personu reģistrā reģistrācijas datumu, kā arī izslēgšanas no tā (ja persona ir izslēgta) datumu.

VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv  jāatver VID publiskojamo datu bāzes sadaļa "Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji" un jāievada interesējošās personas reģistrācijas numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā PVN reģistrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā PVN reģistrs