Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas Valsts augu aizsardzības dienestā saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.
Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas atbilstību normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un izsniedz sertifikātu
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta VA “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai citā ES dalībvalsts akreditācijas institūcijā
• kuras rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• kas nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumu Nr.491 2.pielikumu
• Apliecinājums, ka personas rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• Apliecinājums, ka persona nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai to izplatīšanā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 71,14 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 84.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un sertifikātu

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un sertifikātu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki