Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli drīkst izplatīt un lietot, ja tas ir iekļauts Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā vai ir izsniegta atļauja tā paralēlajai tirdzniecībai. Atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai izsniedz, ja tas ir apstiprināts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī) un pēc sastāva ir identisks Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautam augu aizsardzības līdzeklim (atsauces līdzeklim).
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma (kamēr atsauces līdzeklis ir Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā)
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:
- augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un reģistrācijas numuru izcelsmes dalībvalstī
- izcelsmes dalībvalsti
- atļaujas turētāja vārdu vai nosaukumu un adresi izcelsmes dalībvalstī
- pieteikuma iesniedzēja vārdu vai nosaukumu un adresi
- nosaukumu, kādu paredzēts piešķirt augu aizsardzības līdzeklim, kuru izplatīs ar atļauju paralēlajai tirdzniecībai
- tirgū laišanai paredzētā līdzekļa marķējuma projektu
- atsauces līdzekļa nosaukumu un reģistrācijas numuru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 711,44 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 61.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un atļauju

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki