Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli drīkst izplatīt un lietot, ja tas ir iekļauts Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā vai ir izsniegta atļauja tā paralēlajai tirdzniecībai. Atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai izsniedz, ja tas ir apstiprināts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī) un pēc sastāva ir identisks Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautam augu aizsardzības līdzeklim (atsauces līdzeklim).
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma (kamēr atsauces līdzeklis ir Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā)
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
• Atļauja ir spēkā līdz atsauces līdzekļa, t.i., identiskā reģistrētā augu aizsardzības līdzekļa, reģistrācijas termiņa beigām
• Ja atsauces līdzeklis drošības vai efektivitātes apsvērumu dēļ tiek anulēts pirms termiņa, tiek anulēta arī atļauja
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos konstatētas nepilnības, tad Valsts augu aizsardzības dienests nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, atļauju neizsniedz
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.01.13.)
Par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 1107; 2009.11.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.