Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot likuma „Par akcīzes nodokli” 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, kurš saņem no piegādātāja alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa, kā arī piegādātājs, kurš izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa.
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā noteikts laikposms (piemēram, mēnesis, gads), kad izmantojams attiecīgais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);
- ja komersants ražo uztura bagātinātājus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu attiecīgo uztura bagātinātāju daudzumu, un apliecinājumu, ka absolūtā spirta saturs nepārsniegs 80 mililitrus uztura bagātinātāja iepakojuma vienībā;
- ja komersants ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgā pārtikas produkta;
- ja komersants ražo kosmētikas līdzekļus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;
- ja komersants ražo tādas vielas, kuras tiek izmantotas zāļu un veterināro zāļu ražošanā, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu attiecīgo vielu daudzumu;
- tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);
- ja komersants vēlas iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, – komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;
- komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās;
- komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru.
Ja komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo iesniegumu lietotāja atļaujas saņemšanai iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus apjomā līdz pieciem litriem gadā, iesniegumam pievieno komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu iegādes līguma kopiju un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu. Šādā gadījumā komersantam nav jāiesniedz citi iepriekš uzskaitītie dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978