Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.
Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par:
• personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā;
vai
• grozījumu izdarīšanu reģistrā;
vai
• personas svītrošanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas vismaz vienu gadu ir ieguvusi Latvijā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Ja Valsts augu aizsardzības dienests viena mēneša laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, svītrošanu vai atteikumu svītrot, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā vai svītrota no reģistra, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. pantā minēto noklusējumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sēklu un šķirņu aprites likums
(Saeima; likumi; 2000.01.01.)
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums
(Saeima; likumi; 2010.05.04.)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 2010.07.14.)
Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 1026; 2014.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.