Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai reģistrācijas anulēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas vismaz vienu gadu ir ieguvusi Latvijā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD 22 darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Lai izdarītu grozījumus Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, persona Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu, norādot nepieciešamās izmaiņas, un veic valsts nodevas samaksu 3,56 EUR apmērā
Brīdinājums
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu, ja persona:
- ir iesniegusi rakstisku iesniegumu par reģistrācijas anulēšanu
- 2 gadus pēc kārtas nav iesniegusi kārtējā gadā izplatīšanai paredzēto šķirņu sarakstus
- ir pārkāpusi normatīvo aktu prasības
Normatīvie akti
Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums
(Saeima; likumi; 2000.01.01.)
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums
(Saeima; likumi; 2010.05.04.)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 2010.07.14.)
Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 1026; 2014.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.21.