Izziņa par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta pirmās daļas 5.punktam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs (juridiskā persona), kas naftas produktus izmanto likuma 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim – ķīmiskās apstrādes procesā pievienot koksam, ko izmanto par kurināmo.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskai apstrādei, lietotājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar MK 31.07.2007. noteikumu Nr.525 13.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) tās tehnoloģiskās iekārtas tehniskās pases kopiju, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam;
2) informāciju par tehnoloģisko iekārtu, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam (iekārtas veids, jauda, maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā, iepriekšējā laikposmā izlietoto naftas produktu daudzums (litros);
3) ķīmiskās apstrādes procesa tehnoloģisko aprakstu, ietverot ziņas par nepieciešamo naftas produktu daudzumu vienas vienības saražošanai;
4) naftas produktu kopējā daudzuma (litros) aprēķinu noteiktā laikposmā, bet ne vairāk par gadā patērējamo daudzumu;
5) dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo;
6) dokumentus, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu;
7) ja skaitītājs, kas nodrošina naftas produktu summāro un neanulējamu uzskaiti, nav oriģināla attiecīgās naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978