Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli iekļauj Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā tikai tad, ja tas ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai, videi un ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā. Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē satopamiem klimatiskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem. Lai varētu veikt izmēģinājumus ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, ir jāsaņem atļauja.
Valsts augu aizsardzības dienests izskata pieteikumu, veic novērtējumu, pieņem lēmumu un izsniedz atļauju nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona
• Zinātniskā institūcija, kas plāno izpētes ietvaros izmantot nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - vismaz vienu mēnesi pirms izmēģinājuma ierīkošanas. Lēmums tiek pieņemts 22 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemta visa novērtējuma sagatavošanai nepieciešamā informācija
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Jāiesniedz šādi dokumenti:
• Iesniegums, kurā norāda:
1) nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumus – kultūraugu, kaitīgo organismu, lietošanas devu, lietošanas laiku, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai
2) izmēģinājuma plānoto norises vietu
3) atbildīgo personu
• Dokumentācija, kurā ir visi pieejamie dati, lai ļautu novērtēt augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 57.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un atļauju

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki