Izziņa par naftas produktu izmantošanu citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam iespējams izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta pirmajai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs (juridiskā persona), kas izmanto naftas produktus divējādi vai citiem mērķiem atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  18.panta pirmajai daļai.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, lietotājs iesniedz
iesniegumu un dokumentus:
Elektroniski:
- ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Papīra formātā:
- iesniedzot personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;
- nosūtot pa pastu VID Akcīzes preču aprites daļai uz adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Iesniegumu iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" 11.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525  76. punkta nosacījumiem;
- ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiek izmantoti naftas produkti;
- produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;
- teritorijas un telpu plānu;
- iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja iesniegumu iesniedz atkārtoti;
- skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 76. punkta nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978