Izziņa par naftas produktu izmantošanu citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  18.panta pirmajai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs (juridiskā persona), kas izmanto naftas produktus divējādi vai citiem mērķiem atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  18.panta pirmajai daļai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" 11.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525  76. punkta nosacījumiem;
- ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiek izmantoti naftas produkti;
- produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;
- teritorijas un telpu plānu;
- iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja iesniegumu iesniedz atkārtoti;
- skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 76. punkta nosacījumiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA