Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādi un uzskaiti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas iegādājas eļļas atkritumus izmantošanai apkurē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Iesnieguma aizpildīšana, dokumentu pievienošana un iesniegšana VID.
2) Iesnieguma aizpildīšana, dokumentu pievienošana un nosūtīšana.
3) Sagatavo dokumentus, nosūta elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
4) Sagatavo dokumentus, nosūta izmantojot EDS.
Lai saņemtu izziņu eļļas atkritumu iegādei (izmantošanai par kurināmo), lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 2.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
3. ziņas par zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l);
4. nepieciešamā eļļas atkritumu daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 55.punktā minētās metodes un 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;
4.1 uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;
4.2 skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;
5. ja patērējamo eļļas atkritumu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:
5.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai eļļas atkritumu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
5.2. un eļļas atkritumus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;
5.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai eļļas atkritumu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA